EFOP-3.3.2-16-2016-00007

 • A kedvezményezett neve: Pinceszínház Eger Művészeti Közhasznú Egyesület
 • A szerződött támogatás összege: 29 927 190 Ft
 • A támogatás mértéke (%-ban): 100%
 • A projekt befejezési dátuma: 2019. 09. 30.
 • Projektazonosító: EFOP-3.3.2-16-2016-00007

 

A projekt ismertetése

A Pinceszínház Eger Művészeti Közhasznú Egyesület 1998. november 10-től működik Egerben. Az egyesület azzal a céllal jött létre, hogy a fiatalok a színjátszás eszközeiből megismerjenek, Illetve elsajátítsanak olyan technikákat, amelyeket az élet különböző területein sikerrel alkalmazhatnak. Az eltelt időszakban több korosztály is felnőtt a kezeim alatt a legfontosabb tapasztalataimat a műhelymunkákból, merítettem.  Soha nem azt tűztem ki célul, hogy apró színészpalántákkal foglalkozzak, mindig azt tartottam szem előtt: mennyire fontos, hogy valahová tartozzanak, sikerélményük legyen, barátokat szerezzenek, kibontakoztathassák tehetségüket, jobban megismerjék és elfogadják önmagukat, az őket körülvevő világot.

A pályázat lehetőséget teremt arra, hogy a korábbi sikeres projekt eredményeit felhasználva tovább  folytassuk munkánkat megadva a lehetőséget más hátrányos helyzetű intézményeknek is. Az általunk tervezett tevékenységekbe 9 iskolát és 3 óvodát vontunk be. A támogatás segítségével az egyesület több olyan hátrányos helyzetű település is be tudna kapcsolódni a tevékenységi körébe, amelyeknek eddig erre – szűkös anyagi lehetőségei miatt – nem volt lehetőségük. A településen kívül eső, hátrányosabb helyzetű iskolák számára az egész projekt új lehetőségeket nyit meg.

Ezért tarjuk fontosnak hogy a foglalkozások nagy részét nem iskolák összevonásával szeretnénk megvalósítani. Nagy hangsúlyt helyezünk a műhelymunkára különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekre.

Foglalkoztatási formák:

 • Havi szakkör: Ezt a foglalkoztatási formát a megvalósulási időszakban  3 intézményben, összesen 45 alkalommal , havi szakkör keretein belül,  összesen 450 fő részére tervezzük megtartani.
 • Heti szakkör: Ezt a foglalkoztatási formát a megvalósulási időszakban 4 intézményben, összesen 128 alkalommal,  heti szakkör keretein belül,  összesen 40 fő részére tervezzük megtartani.
 • Tehetséggondozás: Ezt a foglalkoztatási formát a megvalósulási időszakban 4 intézményben, összesen 128 alkalommal,  heti szakkör keretein belül,  összesen 40 fő részére tervezzük megtartani.
 • Versenyek : Mindösszesen ebbe a foglalkozás sorozatba bevonni kívánt gyerekek száma: 440 fő, ebből az indikátorokhoz számításához csak az iskolák tanulóit vesszük figyelembe a pályázati kiírásnak megfelelően (az indikátorokhoz számítandó:320 fő).
 • Témahét: A témanap-témahét foglalkozás sorozatba bevonni kívánt gyermekek száma mindösszesen  840 fő , ebből az indikátorokhoz kiszámításához a pályázati kiírásnak megfelelően az óvodásokat nem számoljuk bele.(620 fő indikátorokhoz számítandó)
 • Tábor: Ezt a foglalkoztatási formát 5 intézményben szeretnénk megvalósítani, a bevonni kívánt gyermekek száma: 120 fő.
 • Kulturális óra: Ezt a foglalkoztatási formát a megvalósulási időszakba  3 intézményben, iskolánként egy-egy félév, összesen 15 alkalommal, Kulturális óra keretein belül,  összesen 300 fő részére tervezzük megtartani.

Szakmai beszámoló

Tizenkét intézménnyel kötöttünk együttműködési megállapodást a projektben. Ebből a megvalósítási időszakban havi szakkörök 3 intézményben, heti szakkörök 4 intézményben, tehetséggondozás 6 intézményben. Versenyek és vetélkedők 9 intézményben, a témanap-témahét foglalkozássorozat 12 intézményben, kulturális órát 3 intézményben, tábort 5 intézmény tanulóinak tartottunk. Összesen 8 alkalommal tartottuk meg fogyatékkal élő gyerekeknek egészséges gyerekekkel közösen,  szem előtt tartva az esélyegyenlőséget. A sajátos nevelési igényű, fogyatékkal élő gyerekeket a szülők kérését figyelembe véve, több nevelő munkáját vettük igénybe.

A pályázat az előírásnak megfelelően, terv szerint haladt. A munkavállalók folyamatosan megkapták bérüket, járulékaik befizetésre kerültek.

Kommunikáltuk a projekt ideje alatt, hogy a projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A témanap-témahét keretein belül játszóházakat, táncházakat, gyerekeknek előadásokat tartottunk a pályázatban tervezettek szerint.

2018. 04. 01. és 2019. 09. 30 között összesen 30 alkalommal tartottunk havi szakkört, 393 gyermek részére. A heti szakkör foglalkozás sorozatot 155 alkalommal tartottunk meg, 1105 fő részére. Tehetséggondozás 54 alkalommal 447 fő, versenyek –vetélkedők 24 alkalommal 456 fő részére, kulturális óra 14 alkalommal 282 fő, témanap-témahét  72 alkalommal 1941 fő (plusz 373 óvódás)= 2314 fő részére, a 8 alkalommal megtartott tábor résztvevő 180 fő volt. Összesen 357 alkalommal 1941 fő + 373 óvódás =2314 gyerek részére biztosítottunk különböző foglalkozásokat.

Az eddigi visszajelzések azt igazolják, hogy az együttműködő intézmények meg voltak elégedve a programokkal. Tekintettel arra, hogy főleg halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkoztunk még eredményesebbnek érezzük tevékenységünket. A gyerekek nagyobb százalékának az életkörülményei nem tették lehetővé, hogy ilyen jellegű tevékenységben részt vegyenek. Sokan a projekt kapcsán találkoztak először színházi előadással, havi szakkörök-heti szakkörökön szerzett közösségi élményekkel,a tehetséggondozás keretein belül megtartott foglakozások, betekintés a darab előkészületibe,együtt szerepelni az előadásokon a színészekkel.a versenyek vetélkedőkre való felkészítésen is nagy sikere volt kollégáinknak.  A lebonyolításhoz zsűriként érkezőket is örömmel fogadták. Az átcsoportosítás miatt a célcsoportra fordíthattuk az eszközre szánk összeget, így összesen 8 tábor valósult meg a projektben.

Az eltelt idő alatt sikerült bensőséges kapcsolatot kialakítanunk a gyerekekkel. Fogyatékkal élő, sajátos nevelési igényű gyerekekkel együttműködni, szakmailag hihetetlen élmény és tapasztalás.  Jó volt átélni, hogy hatványozottan működik autista, Down-szindrómás tanulóknál a módszerünk. Fontosnak tartjuk a személyes kapcsolatot az együttműködő intézményekkel, látjuk, érezzük, mennyire hálásak, hogy a foglakozásokat az intézményekben, helyszínen valósítjuk meg, nem terhelve őket az utazás körülményességével és költségeivel.